Galleri / Offenliggørelse af billeder
 
Billeder/portrætbilleder vises kun efter forudgående tilladelse fra vedkommende. Dette er for at overholde persondatalovens interesseafvejningsregel i lovens § 6, stk. 1, nr. 7, samt de grundlæggende principper i lovens § 5 om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet.

Billeder af begivenheder vises uden tilladelse fra personerne på billedet jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7. 

Medvirker du på et billede du ikke ønsker, fjerne vi billedet hvis du henvender dig til Birger Bendtsen.
Mail. biinga@mail.dk